Dërgo një kërkesë për rezervim
 1. Data e marrjes(*)
  Invalid Input
 2. Data e kthimit(*)
  Invalid Input
 3. Vendi i marrjes(*)
  Invalid Input
 4. Ora(*)
  Invalid Input
 5. Vendi i kthimit(*)
  Invalid Input
 6. Ora e kthimit(*)
  Invalid Input
 7.  
 1. Hidhi nje sy tjeter makinave para se te zgjedhesh
 2. Modeli(*)
  Invalid Input
 3. Tipi(*)
  Invalid Input
 4. Invalid Input
 5. Invalid Input
 6. Invalid Input
 7.  
 1. Emri juaj(*)
  Invalid Input
 2. Mbiemri(*)
  Invalid Input
 3. Email(*)
  Invalid Input
 4. Tel(*)
  Invalid number, perdor numra vetem si 00....
 5. Shteti(*)
  Invalid Input